Hink flat baksida

219 kr

Hink i plast med flat baksida och handtag. Invändig gradering. 20 liter